Tartalom 2014 / 12. (2014/4. (71. szám))
 • Blazovich László
 • 500 éve történt
 • Kalotai Noémi
 • Werbőczy István életpályája
 • Virág Gábor
 • KÖNYVESPOLC / Recenzió Besnyi Károly Rivaldafényben...
 • Sarbak Gábor
 • A középkori pálosok emlékezete
 • Tóth Tamás
 • A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye plébániáinak...
 • Móricz Árpád
 • Szívvel és értelemmel
 • Mészáros Zoltán
 • KÖNYVESPOLC / Történetek a délszláv háborúk...
61. szám
01.08.2012.
 • Silling István
 • Bácskai céhszabadalmak
 • Wicker Erika
 • Egy 16-17. századi ötvösműhely
 • Korhecz Papp Zsuzsanna
 • Mesterek és művészek a Délvidéken a 18. században és a 19. század elején
 • Tomislav Šimunović
 • A céhek kialakulása Apatinban a 18. században, és két új céh felfedezése
 • Gábor Ildikó
 • Egy letűnt világ nyomában
 • Fábián Borbála
 • A bajai piac 1863-ban
 • Gábor Ildikó
 • Tanonciskolák:Mozaikok a magyarországi szervezett tanoncoktatás történetéből
 • Szedlár Rudolf
 • A Lux-kapcsolat
 • Mészáros Zoltán
 • Fond jegyzék a Bánát, Bácska és Baranya katonai közigazgatása tanulmányához
 • Silling Léda- Fábián Borbála
 • Egy 200 éves szabó-árjegyzék Bács megyéből
 • Mód László
 • Egy iparoslegény vándorkönyve
 • Porkoláb Eszter
 • Sör- és szeszgyárak
 • Takács József
 • Mayer Károly, újvidéki toronyórás emlékezete
 • Kulik Melinda
 • Óbecsei iparosok az 1896. évi Ezredévi kiállításon
 • Hományi Mihály
 • Hajóvontatás Titeltől Nagybecskerekig 1908-ban
 • Silling Léda
 • Egy száz éve tartott újvidéki vásár keresztmetszete
 • Káich Katalin
 • Jegyzetek az iparos dalárdák történetéhez
 • Apró Erzsébet
 • Adalékok a csonka Bács-Bodrog vármegye ipartörténetéhez a bajai cégbírósági iratok alapján
 • Ozsvár Vilmos
 • Az utolsó csantavéri bábaasszonyok
 • Peykovska Penka
 • Egy magyar gyógyszerész a Közép-Balkánon
 • Ninkov K. Olga
 • Szabadkai vadászatok (3.) Vadász vendégek és vadászegyesületek
 • Précz István
 • Kiss Ernő, aradi vértanú szobrának leleplezése
 • Ispánovics Csapó Julianna
 • 80 éves a Kalangya
 • Konkoly Sándor
 • A titokzatos Szembécs vára
 • Dózsai József
 • A Bács-Bodrogh vármegye monográfiája növénytani vonatkozásairól
 • Faludi Gábor
 • Hajómalom egyesület Baján
 • Simon András
 • Pejin Attila: Zenta céhes ipara 1872-ig
 • Mohay Tamás
 • Szenvedélyes szolgálat
 • Ricz Péter
 • Egy évtized távlatában
 • Fábián Borbála
 • A világhírű bácskai vándor szabólegény: Jelky András


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >  >>
(összesen 106 szám)
2014/4. (71. szám)
2014 / 12
2014/3. (70. szám)
2014 / 09
2014/2. (69. szám)
2014 / 06
2015/2 (73. szám)
2014 / 06
2014/1. (68. szám)
2014 / 03
2015/1 (72. szám)
2014 / 02