Tartalom 2014 / 12. (2014/4. (71. szám))
 • Blazovich László
 • 500 éve történt
 • Kalotai Noémi
 • Werbőczy István életpályája
 • Virág Gábor
 • KÖNYVESPOLC / Recenzió Besnyi Károly Rivaldafényben...
 • Sarbak Gábor
 • A középkori pálosok emlékezete
 • Tóth Tamás
 • A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye plébániáinak...
 • Móricz Árpád
 • Szívvel és értelemmel
 • Mészáros Zoltán
 • KÖNYVESPOLC / Történetek a délszláv háborúk...
45. szám
01.06.2008.
 • Dr. Mészáros Zoltán
 • Egy megszakadt reneszánsz dinasztia
 • Gózsy Zoltán
 • Humanista történetírás Magyarországon
 • Varga Szabolcs
 • A Mohácshoz vezető út
 • Cseh Valentin
 • A török-ellenes harcok és a déli végvárrendszer 1458-tól 1490-ig
 • Hegedűs Antal
 • Reneszánsz főpapok a Kalocsa-bácsi főegyházmegyében
 • Fábián Borbála
 • A város keresi múltját, Borbíró (Vojnics) Ferenc
 • Orosz Attila
 • Egyház és társadalom a reneszánsz korban
 • Hovány Lajos, mgr.
 • A Mosztonga-patak Váradi Péter-féle szabályozása
 • Szedlár Rudolf
 • A csantavéri templom oltárköveinek titka
 • Dr. Mészáros Zoltán
 • Molnár Tibor: A zentai bíróság 135 éve
 • Kunkin Zsuzsanna
 • Egy reneszánsz kori festmény kalandos élete Bánáttól Kanadáig
 • Kocsis Antal
 • Mátyás király garasa
 • Kocsis Antal
 • Mátyás király két, Topolyára (is) vonatkozó okirata
 • Palásthy Lenke
 • Szemelvények Mátyás könyvtárának történetéből
 • Pelyach István
 • Egy szerencsés régió szorgalmaskutatója
 • Kunkin Zsuzsanna
 • A szabadkai Városi Könyvtár egy reneszánsz kori ősnyomtatávnyáról
 • Bulatović Gabriella
 • Reneszánsz a művészi zenében
 • Szöllősi Boglárka
 • „az ifjú legények..., gyenge matériából...annak ingújja, mellye, galléra cifránvolt varrva”
 • Ricz Péter
 • Mátyás király és a cigányság
 • Ricz Péter
 • Emlékezés Magyar Lászlóra
 • Petrovics István
 • Városok és honvédelem az Árpádok korában
 • Székely Gábor
 • A Nyolc Boldogság
 • Ninkov K. Olga
 • A nők hatalmáról
 • Raffai Judit
 • A Mátyás királyról szóló epikusfolklór térségünkben
 • Úri Ferenc
 • A humanista kultúra és reneszánszművészet Magyarországon a XV. században
 • Korhecz Papp Zsuzsanna
 • Szabadka Mátyás korában
 • Gerlovics Szilveszter
 • Mátyás király pénzei
 • Gleszer Norbert
 • A szekularizációs űr betöltési kísérletei
 • Prokopp Mária
 • Bács ferences templomának középkori falképei
 • Ökrész Károly
 • Palóczi Edgár és a Délvidék
 • Horváth József
 • Munkás Jézus-templom 1931–2006
 • Arnold Ernő
 • A szabadkai Kudlik hangszerkészítő család története
 • Ricz Péter
 • Szemelvények a vajdasági magyarság történetéből a kezdetektől Trianonig
 • Klamár Zoltán
 • Silling István: A kupuszinai nyelvjárás és szótára


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >  >>
(összesen 106 szám)
2014/4. (71. szám)
2014 / 12
2014/3. (70. szám)
2014 / 09
2014/2. (69. szám)
2014 / 06
2015/2 (73. szám)
2014 / 06
2014/1. (68. szám)
2014 / 03
2015/1 (72. szám)
2014 / 02