Tartalom 2014 / 12. (2014/4. (71. szám))
 • Blazovich László
 • 500 éve történt
 • Kalotai Noémi
 • Werbőczy István életpályája
 • Virág Gábor
 • KÖNYVESPOLC / Recenzió Besnyi Károly Rivaldafényben...
 • Sarbak Gábor
 • A középkori pálosok emlékezete
 • Tóth Tamás
 • A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye plébániáinak...
 • Móricz Árpád
 • Szívvel és értelemmel
 • Mészáros Zoltán
 • KÖNYVESPOLC / Történetek a délszláv háborúk...
49. szám
01.06.2009.
 • Varga Szabolcs
 • Katolikus továbbélés a Délvidéken a török korban
 • Kitanics Máté – Kolutácz Andrea
 • Bunyevác beköltözés a Bácskába a 16–18. században
 • Sokcsevics Dénes – Kitanics Máté
 • Kontinuitás vagy diszkontinuitás: Baja lakossága a Rákóczi-szabadságharc előtt, és azt követően
 • Sövény Mihály
 • Almás XVIII. századi története
 • Sövény Mihály
 • A német betelepítés története
 • Sövény Mihály – Szabó Béla
 • Néhány adalék Doroszló és Karavukova betelepüléstörténetéhez
 • Boris Mašić
 • A prigrevicai (Bácsszentiván) templom kanonikus vizitációi
 • Szlávics Károly
 • Csonoplya újratelepítése
 • Hegedűs Antal
 • A barokk és a bácskai német telepesek
 • Ricz Péter
 • A Koháryak és Hadik András
 • Ninkov K. Olga
 • A Koháry testvérek epitáfiuma
 • Szilárdfy Zoltán
 • A Szűz Mária római ikonjának fényében Délvidék legismertebb búcsújáróhelye és kegyképe a tekijai Hav
 • Silling Léda
 • A bogyáni pravoszláv kolostor fémofferei
 • Lakatos Adél
 • Dél-Alföld gyönyszeme Kalocsa történelmi barokk városközpontja: A Szentháromság tér
 • Korhecz Papp Zsuzsanna
 • A Maulbertsch-műhely délvidéki oltárképei és az écskai festményeinek restaurálása
 • Dušan Škorić
 • A Falconer művész-család alkotásai a Vajdaságban
 • Mészáros Zoltán
 • Mária Terézia és Maria Theresiopolis
 • Kunkin Zsuzsanna
 • Barokk könyvdíszítések a szabadkai Városi Könyvtár különgyűjteményében
 • Mirko Grlica
 • A bajsai Vojnichok három barokk háza
 • Milena Vrbaški
 • Еgy asszony a barokk korból - Eufrosina Tekelija portréja
 • Korhecz Papp Zsuzsanna
 • A délvidéki nemesség barokk kori öltözéke
 • Horváth József
 • Emil Libman: Medicinska bibliografija Subotice (1828–2005)
 • Beszédes Valéria
 • A paraszt barokk
 • Ricz Péter
 • Szemelvények a vajdasági magyarság történetéből a kezdetektől Trianonig
 • Hegedűs Attila
 • Standeisky–Kozák–Pataki–Rainer: A magyarországi bolsevizmus kezdetéről
 • Hegedűs Attila
 • Szereda–Rainer: Dokumentumok a Kremlből
 • Csorba Béla
 • A doroszlói csudapók
 • Ricz Péter
 • Bemutató a hagyományőrzés és a példás összefogás jegyében


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >  >>
(összesen 106 szám)
2014/4. (71. szám)
2014 / 12
2014/3. (70. szám)
2014 / 09
2014/2. (69. szám)
2014 / 06
2015/2 (73. szám)
2014 / 06
2014/1. (68. szám)
2014 / 03
2015/1 (72. szám)
2014 / 02