Tartalom 2014 / 12. (2014/4. (71. szám))
 • Blazovich László
 • 500 éve történt
 • Kalotai Noémi
 • Werbőczy István életpályája
 • Virág Gábor
 • KÖNYVESPOLC / Recenzió Besnyi Károly Rivaldafényben...
 • Sarbak Gábor
 • A középkori pálosok emlékezete
 • Tóth Tamás
 • A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye plébániáinak...
 • Móricz Árpád
 • Szívvel és értelemmel
 • Mészáros Zoltán
 • KÖNYVESPOLC / Történetek a délszláv háborúk...
Rólunk

A Bácsország Vajdaság (Szerbia) egyetlen magyar nyelvû honismereti szemléje. A lap azoknak a vajdasági, anyaországi, Kárpát-medencei szakembereknek és amatõr kutatóknak ad teret, akik ennek a régiónak a történelmét, mûvészetét, társadalom és természetrajzát kutatják. Olvasótábora szakemberekbõl és a múlt iránt érdeklõdõ olvasokból áll.

Története � Néhány szabadkai kutató 1995-ben újraindította a valamikori 1904�1906 között Csillag Károly szerkesztésében megjelenõ rövid életû lapot. 1995 és 1998 között a lap a Hét Nap mellékleteként látott napvilágot. Rövid szünet után 1998-ban a Grafoprodukt nyomda kiadványaként, majd 2004-tõl Vajdasági Honismereti Társaság lapjaként jelent meg évente négy számmal.

Tematika � A Bácsország folyóiratban elsõsorban Vajdaság múltjával foglalkozó tudományos és népszerûsítõ stílusban írt helytörténeti, néprajzi, mûvelõdéstörténeti, mûvészettörténeti, régészeti, vízrajzi, tájtörténeti írások jelennek meg. Az elmúlt években hagyományossá vált évente néhány tematikus szám megjelentetése is, ahol egy téma többnyire vajdasági vonatkozásait olvashatják az érdeklõdõk.

Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság � 2004-ben alakult, szabadkai székhelyû társaság legfontosabb célja a vajdasági honismereti mozgalom intézményes megteremtése, illetve a Vajdaságban tevékenykedõ, helytörténeti, mûvelõdéstörténeti, szociológiai néprajzi kutatásokat kedvtelésbõl végzõ kutatók munkájának összehangolása. Ennek a munkának az egyik legfontosabb színtere a Bácsország folyóirat, illetve a szerkesztése kapcsán kialakult tevékenység, amely Vajdaság egész területérõl érkezõ kutatók/gyûjtõk munkájának koordinálását, illetve egy honismereti hálózat megteremtését eredményezte.

Együttmüködés � A Bácsország folyóiratnak és a hozzá kapcsolodó Vajdasági Honismereti Társaságnak a vajdasági civil társaságok és intézmények mellett szerteágazó nemzetközi kapcsolatai is vannak, ezek közül kiemelkedik a Kecskeméti Honismereti Társasággal, a Csongrád megyei Honismereti Szövetséggel, valamint a temesvári és az aradi kollegákkal való együttmûködése. A minden érdeklödõ számára nyított Társaság és folyóirat folyamatosan várja a hasonló profilú társaságok, az érdeklödõk, az olvasók, valamint az új munkatársak jelentkezését.