Tartalom 2014 / 12. (2014/4. (71. szám))
 • Blazovich László
 • 500 éve történt
 • Kalotai Noémi
 • Werbőczy István életpályája
 • Virág Gábor
 • KÖNYVESPOLC / Recenzió Besnyi Károly Rivaldafényben...
 • Sarbak Gábor
 • A középkori pálosok emlékezete
 • Tóth Tamás
 • A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye plébániáinak...
 • Móricz Árpád
 • Szívvel és értelemmel
 • Mészáros Zoltán
 • KÖNYVESPOLC / Történetek a délszláv háborúk...
Kapcsolat
email: bacsorszag@gmail.com
Szerkesztőség és levélcím: Grafoprodukt Kft,. 24000 Szabadka, József Attila u. 26.
tel./fax: 024/555-032
www.bacsorszag.rs
Tagsági díj egy évre: 1000 dinár
Csekkszámlaszám: 160-135364-26
Nyomda: Grafoprodukt Kft., Szabadka
Kiadó: Bácsorszag Honismereti Társaság
A tisztelt szerzők figyelmébe!

A Bácsország nyomdai előkészítésének megkönnyítésére a kéziratokkal kapcsolatban kérésünk a következő:
 • - Microsoft Word (Times New Roman) program használatával 12 pontos betűkkel, .doc illetve .rtf formátumban (amennyiben nem Wordöt használnak .rtf formátumban) kérjük írásaikat.
 • - A könnyebb olvashatóság miatt a kéziratokat 1.5-ös sorközzel írják.
 • - Az idézett, nem megdöntött szöveget idézőjellel kezdjék és idézőjellel zárják.
 • - A felhasznált irodalmat a következőképpen jelöljék: szerző, cím, hely, év, kiadó, ill. Harvard módszerrel. Pl. Kovács Géza: Folyóirataink, újságjaink.-Bácsország, Szabadka, 2008, 2, 10-15. (Kovács 2008,2); Kovács Géza: Könyveink.: Szabadka, 2008,Grafoprodukt. (Kovács 2008)
 • - A jegyzeteket a szöveg végére kérjük (végjegyzetek).
 • - A nem beszerkesztett szöveg terjedelme A4-es oldalon maximum 15 oldal.
 • - A jegyzetek után kell felsorolni a képaláírásokat ill. a mellékletek alá kerülő szövegeket, mindegyiket jelzettel kezdve pl. 1. melléklet, 1. fénykép, 1. táblázat.
 • - Az írások címe után maximum 10 soros összefoglalóra van szükségünk, amelyben a cikk rövid tartalmát ismerteti a szerző, ami a világhálón való közzétételhez kell. Amennyiben a szerző ezt nem teszi meg, a szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy azt saját belátása szerint tegye meg.
 • - A színes mellékleteket 300 pontos felbontásban, nem beszerkesztve, ugyanolyan jelzettel kérjük mint amilyen a hozzá tartozó szöveg elején olvasható jelzet.
 • - A munkákat könnyebb olvashatóság miatt kérjük alcímekkel tagolni, amennyiben ez nem történik meg, a szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy saját elképzelése szerint tegye meg ezt.
 • - A beérkezett kézirataikat végleges szövegnek tekintjük, ezért kérjük, utólagos pótlásokat ne küldjenek.
 • - A beérkezett kéziratokat végleges szövegnek tekintjük. Kérjük a szerzőket, hogy utólagos pótlásokat ne küldjenek!
 • - A már megjelent írásokat nem közöljük, esetleg kibővített és javított formában, azzal, hogy ezt a szerző megjegyzésben mindenképpen közölje.
 • - Szerzőink irásaikat lakhelyük és foglalkozásuk feltüntetése mellett titulusainak jelölésével írják alá.
 • - Az így előkészített írásokat a Bácsország villámpostacímére (bacsorszag@gmail.com) kérjük.

Szíves megértésüket köszönve tisztelettel A Bácsország szerkesztősége.